Vaata Maailma, Tieto Estonia ja Swedbank Eesti seisavad nutika Eesti eest. Soovime, et võimalikult paljud inimesed saaksid arendada oma digioskuseid ning kasutada erinevaid riigi ja ettevõtete poolt loodud e-lahendusi.

Seepärast oleme liitunud projektiga „Uus algus“, mille raames jagame huviringidele, raamatukogudele või kogukonnakeskustesse Swedbankis kasutusel olnud töökorras äriklassi arvuteid (ilma monitori, hiire ja klaviatuurita), millel on vastupidavust olla abiks digioskuste arendamisel. Tieto Estonia panustab omalt poolt, et arvutid oleksid parimas võimalikus vormis selleks, et neid saaks kohe mugavalt kasutama hakata.

2018. aastal jagame soovijatele 1000 arvutit, mis on suurim kogus annetatud arvuteid Eestis.

Kellel on võimalik arvuteid taotleda? Arvuteid saavad eelistatult taotleda asutused ja muud ühendused, kelle eesmärgiks on arvutite kasutamise läbi arendada noorte ja täiskasvanute digipädevusi. Arvuteid ei saa taotleda tulu teenimise eesmärkidel, igapäevaseks töö tegemiseks koolides või asutustes ning taotlusi ei saa esitada eraisikud.

Arvuti taotlemiseks tuleb täita ankeet, mis asub SIIN. Taotlusi ootame 17. maini 2018 ning info arvutite saajate kohta teeme teatavaks hiljemalt 30. mail 2018.

Taotluse saab täita MTÜ, SA või kohalik omavalitsus, esitades ühise avalduse kõigi oma allasutuste ja organisatsioonide eest või edastada huvitatud osapooltele, kes esitavad oma avalduse iseseisvalt.

Uue Alguse ajalugu 

Projekt Uus Algus leidis esmakordselt aset "Ole kaasas!" projekti raames 2009. aastal, mil korrastati ja jagati abivajajatele ligi 250 arvutikomplekti. 

Projekti uus voor leidis aset 2011. aastal, mil abivajajatele jagati ligi 200 arvutit ja monitori, mida aitasid korrastada ligi 50 vabatahtlikku nii projektis kaasa löönud ettevõtetest kui mujalt. Aastal 2014 jagati projekti raames abivajajatele 600 kasutatud arvutit. 

Abisaajateks on olnud nii suurpered, koolid kui ka mittetulundusühingud, kellel ei ole olnud võimalik endale seadmeid soetada.

Arvuteid, monitore ja muid vajalikke seadmeid on projekti jooksul annetanud Swedbank, Elion, EMT, 3 Step IT, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, SEB, Skype, Estonian Air ja Sertifitseerimiskeskus, tarkvaraga on arvuteid varustanud Microsoft. Toetajate hulka kuulusid ka Eden Vesi, Köök ja Kook pagariäri ning Büroomaailm.

Esimesed arvutid toimetati uute omanikeni Vanurite Eneseabi ja Nõustamise Ühingu, Lastekaitse Liidu, Eesti Suurperede Abistamise Seltsi, headegevusliku fondi Saagu Valgus ja teiste väiksemate organisatsioonide abiga, kelle kaudu abistatakse neid, kellel ei ole võimalik endale arvuteid soetada.